Signes d'alerta en el desenvolupament comunicatiu i lingüístic


El desenvolupament comunicatiu i lingüístic, tal com vam veure en aquest article, és un procés complex que forma part del desenvolupament global de l'infant i que, per tant, evoluciona de forma paral·lela i en relació amb les adquisicions que es van fent en les àrees del desenvolupament cognitiu, motor, perceptiu, psicològic i socio-afectiu.

Diferències individuals

Donat que la comunicació i el llenguatge s'adquireixen a través de la interacció de l'individu amb l'entorn, en el procés de desenvolupament no només podem observar diferències individuals causades per factors relacionats amb la pròpia criatura (inmaduresa o retard cognitiu, pèrdua auditiva, alteracions neurològiques o problemes anatòmics, entre d'altres), sinó també relacionades amb el medi on aquesta es desenvolupa. Alguns factors relacionats amb l'entorn poden ser: exposició a models lingüístics poc adequats, hipoestimulació (poques oportunitats de participar en situacions que afavoreixin la pràctica i generalització de les habilitats comunicatives i lingüístiques) o sobreprotecció (anticipació a les seves necessitats per part de l'entorn i, en conseqüència, impossibilitat d'expressar-se per si mateix i participar en la comunicació de forma activa).

Primeres dificultats i signes d'alerta

Malgrat cada infant segueix el seu propi ritme, igual que en la resta d'aspectes i àrees del desenvolupament, hi ha una sèrie de fites que han d'anar-se assolint en unes determinades franges d'edat. Per això, també existeixen un conjunt de signes d'alerta que podrien ser indicadors d'un possible retard o desviació en la comunicació, el llenguatge i/o la parla, els quals ens poden fer pensar en consultar un especialista per rebre orientació professional. Mentre en uns casos es tractarà de signes temporals d'inmaduresa que acabaran evolucionant cap a la normalitat, en altres seran senyals d'una dificultat més significativa.

Importància de la detecció i intervenció precoç

És important que tant els professionals com les famílies siguin sensibles a les conductes de l'infant i coneguin les possibles senyals d'alarma per tal de detectar la seva aparició el més aviat possible. Això no només pot resultar determinant pel desenvolupament comunicatiu i lingüístic, sinó també pel correcte desenvolupament en altres àrees com les relacions socials, l'autoestima o els aprenentatges posteriors. A més, si cal iniciar una intervenció logopèdica per estimular, recolzar i reforçar el desenvolupament comunicatiu i lingüístic de l'infant, fer-ho de forma primerenca permetrà obtenir uns millors resultats.

Signes d'alerta dels o als 6 anys

A continuació, veurem algunes de les dificultats que podriem observar en cadascuna de les franges d'edat del període de desenvolupament de les bases per a la comunicació i el llenguatge, que va dels o a 6 anys aproximadament:

SIGNES D'ALERTA DELS 3 ALS 4 ANYS:

– No mostra interès per interactuar amb altres nens/es
– Costa entendre el que diu (parla inintel·ligible)
– Omet síl·labes o sons al final de la paraula (ex: ca per casa)
– Li costa trobar les paraules per expressar el que vol dir
– Confon paraules de la mateixa família (ex: taula, cadira...)
– Li costa construir frases simples de 2 o 3 paraules
– Fa ús de pocs verbs, adjectius i/o pronoms
– Presenta dificultats en la comprensió del llenguatge

SIGNES D'ALERTA DELS 4 ALS 5 ANYS:

– No mostra interès per interactuar amb els altres
– El seu llenguatge no li permet entendre/fer-se entendre
– No pronuncia correctament la majoria dels sons
– El seu vocabulari és reduït
– Té dificultats per explicar alguna cosa que ha passat
– No construeix frases de més de 2 o 3 paraules
– Li costa comprendre frases complexes, abstractes...

SIGNES D'ALERTA DELS 5 ALS 6 ANYS:

– Es mantenen les dificultats en l'articulació de la parla
– Comet errors en la construcció de les frases
– Li costa comprendre frases quan són fora de context
–  Li costa comprendre conceptes abstractes
– Té dificultats per mantenir l'atenció en una activitat
– Presenta quequeig (tartamudesa)

SIGNES D'ALERTA DELS O ALS 12 MESOS:

– No reacciona ni dóna resposta als sons de l'entorn
– No somriu i/o no mira als altres
– No imita gestos i/o no assenyala per comunicar-se
– No balboteja ni experimenta amb els sons (bebè silenciós)
– No emet sons guturals o vocàlics en les seves produccions
– No gira el cap en resposta al seu nom

SIGNES D'ALERTA DE L'ANY ALS 2 ANYS:

– Mostra poc interès per comunicar-se amb els altres
– No somriu en resposta a les cares o veus familiars
– Balboteja poc o amb poca variació en els sons
– No emet sons amb intenció de comunicar
– No fa ús de gestos ni assenyala per demanar/mostrar
– No s'interessa pels objectes que li ensenyen els adults
– No produeix paraules amb un referent clar
– Sembla no comprendre les ordres senzilles
– Sembla no comprendre el significat del “no”

SIGNES D'ALERTA DELS 2 ALS 3 ANYS:

– No mostra interès per interaccionar amb els altres
– Mostra frustració en les situacions comunicatives
– No fa servir el llenguatge amb intenció de comunicar
– Costa entendre la majoria de les seves produccions
– No fa ús de paraules simples (més freqüents)
– El seu vocabulari consta de menys de 50 paraules
– Repeteix el que se li diu (llenguatge ecolàlic)
– Li costa construir frases simples de 2 paraules

Referències bibliogràfiques